2 czerwca 2015
/
Analizy

Zachęcamy do lektury „Analizy polskiego rynku części zamiennych do napraw pojazdów”, która przygotowana została przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji na zlecenie PIU. Celem tej analizy jest przedstawienie informacji o polskim rynku części zamiennych, stosowanych do napraw pojazdów, podmiotach, jakie występują na rynku niezależnych dystrybutorów i skali obrotu częściami. Opracowanie zawiera również krótką informację na temat rynku niskokosztowych linii części zamiennych oferowanych przez ASO oraz o częściach innych niż nowe. 

Analiza, bazując na wytypowanych markach i modelach pojazdów najczęściej występujących w szkodach zgłaszanych do zakładów ubezpieczeń, przedstawia  porównanie cen części zamiennych dystrybuowanych przez ASO oraz cen części zamiennych od dostawców niezależnych. Dodatkowo, w analizie przedstawiony został system homologacji wyrobów motoryzacyjnych w Polsce.

Analiza zawiera informacje znane rynkowi motoryzacyjnemu i ubezpieczeniowemu, ale jest dobrym materiałem poglądowym dla regulatorów rynku czy klientów w celu pokazania, że polski rynek części zamiennych to obok części oryginalnych także bardzo bogata linia części alternatywnych, o których zamontowanie można zwracać się w warsztacie samochodowym. Obecnie bowiem gros użytkowników pojazdów nie dokonuje już ich samodzielnej naprawy, tylko oddaje samochód do warsztatu samochodowego. 

Analiza opublikowana jest  stronie PIU jako materiał edukacyjny i informacyjny przygotowany przez instytut badawczy – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, nad którym nadzór sprawuje Minister Gospodarki.

Raport