42 mld zł dla poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

W 2018 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 42 mld zł. To o 4,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Prawie 14 mld zł odszkodowań dotyczyło pomocy poszkodowanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w 2018 r. (pobierz infografikę)

 • Co pół minuty poszkodowani z OC komunikacyjnego otrzymują wypłatę od ubezpieczyciela
 • Prawie 17 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • Ubezpieczyciele zapłacili 1,3 mld zł podatku dochodowego, zasilającego budżet państwa
 • Rynek posiada ponad 40 mld zł rezerw na przyszłą pomoc dla poszkodowanych

Rynek komunikacyjny

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 9 mld zł (wzrost o 4,6 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 5 mld zł (wzrost o 9,9 proc.)

– Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych są wyższe niż rok wcześniej. Dodatkowo ostatni kwartał 2018 r. pokazał, że rosną one coraz dynamiczniej. Jednocześnie widzimy wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Rentowność rynku OC nie przekracza 3 proc., a ogromna presja na wzrost wypłat ze strony warsztatów naprawczych i firm odszkodowawczych, czyni rynek nieprzewidywalnym. Pomóc mogłoby np. uregulowanie zadośćuczynień, czyli świadczeń za ból i cierpienie – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

 • 1,3 mld zł odszkodowań otrzymali poszkodowani przez ogień i inne żywioły
 • 1,2 mld zł otrzymali poszkodowani wskutek różnego typu kradzieży, jak również gradu i mrozu, głównie przy szkodach rolnych
 • Ponad 600 mln zł świadczeń otrzymali poszkodowani z tytułu nieszczęśliwych wypadków i zachorowań

– Musimy być przygotowani na coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Ubezpieczyciele są finansowo gotowi do zapewnienia ochrony, natomiast bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem katastrof, musimy liczyć się niestety z coraz większymi szkodami z tego tytułu. Stąd m.in. nasza decyzja o przygotowaniu raportu pt. „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 21,5 mld zł (wzrost o 5,6 proc.)
 • Ponad 2,5 mld zł świadczeń otrzymali poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach

– Rynek ubezpieczeń na życie może w najbliższym czasie zmienić się poprzez Pracownicze Plany Kapitałowe. Część ubezpieczycieli zdecyduje się je oferować, a część pośredniczyć w ich oferowaniu. Nie mam wątpliwości, że dzięki PPK i pracy ubezpieczycieli, wiele osób będzie w stanie oszczędzać dodatkowo na emeryturę – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2018 wyniósł 2,4 mld zł i był o 7,6 proc. wyższy niż rok wcześniej
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2018 r. z zyskiem 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18,5 proc. (ok. jedną trzecią tego wyniku stanowiła dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych)

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 3,1 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 1,3 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,9 mld zł i był o niemal 43 proc. wyższy niż rok wcześniej. Na tak dużą poprawę wyników wpłynęło m.in. lepsze zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz mniejsza liczba zjawisk, powodujących wypłaty z tytułu ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów. Warto dodać, że zarówno poprawa jak i spadek wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych, jest cykliczny i często zależy od zdarzeń jednorazowych, zwłaszcza w przypadku dużych szkód żywiołowych.
Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za 2018 r. wyniósł 1,3 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 720 mln zł.

TABELA Z WYNIKAMI