20 mld zł pomocy dla poszkodowanych

W I połowie 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 19,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w I połowie 2017 r.:

 • 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 16,5 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 606 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa
 • 31,6 mld zł zebranych składek, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Odszkodowania i świadczenia z OC ppm wyniosły 4,3 mld zł (wzrost o 9,2 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia z autocasco wyniosły 2,2 mld zł (wzrost o 6,5 proc.)

– Wciąż obserwujemy efekt zeszłorocznych podwyżek cen ubezpieczeń OC ppm. Rynek OC drugi kwartał z rzędu jest rentowny, mimo wyższych wypłat na rzecz poszkodowanych w wypadkach. To czy uda się utrzymać tę równowagę, zależy przede wszystkim od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości. Jeśli będą one rosły, rosnąć będą także ceny ubezpieczeń – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 8,2 mld zł i była o 15,5 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł, wzrost rok do roku o 7,8 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,4 mld zł, wzrost o 15,9 proc.) oraz ubezpieczenia OC (1,1 mld zł, wzrost rok do roku o 6,1 proc.)

– O 17 proc. wzrosły świadczenia związane z ogniem i innymi żywiołami, a trzeba podkreślić, że dane po I półroczu nie zawierają jeszcze odszkodowań za ostatnie nawałnice. Ich koszt szacuje się dziś na około 400 mln zł, co będzie widoczne we wzroście wypłat w kolejnych kwartałach – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 12,2 mld zł (wzrost o 2,4 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,4 mld zł (wzrost o 13,6  proc.)

– Od pewnego czasu możemy ponownie zaobserwować na rynku wzrost składki z ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych. Cieszy fakt, że nowe produkty, sprzedawane już pod rygorem nowych regulacji prawnych, znajdują uznanie wśród klientów – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych za pierwsze półrocze  2017 r. wyniósł  1,2 mld zł
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli pierwsze półrocze 2017 r. z zyskiem netto 2,6 mld zł
 • Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za I półrocze 2017 r. wyniósł 606 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 300 mln zł.

Pełna tabela z wynikami