Wyniki rynku ubezpieczeń zdrowotnych w 2015 r.

W 2015 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 483 mln zł. To o 21 proc. więcej niż rok wcześniej  – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Liczba ubezpieczonych osób wzrosła w 2015 r. o 19 proc., do 1,43 mln. Najbardziej zauważalny jest przyrost liczby ubezpieczonych w segmencie polis indywidualnych, choć na koniec 2015 r. nie był on już tak dynamiczny, jak w poprzednich kwartałach. Na koniec 2015 r. 272 tys. osób posiadało ubezpieczenie indywidualne, a 1,16 mln osób – polisę grupową.
– Składka z polis zdrowotnych rośnie bardzo stabilnie, co pozwala stwierdzić, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na tego typu ochronę. Nadal jednak jest ona niszą na polskim rynku ubezpieczeń i bez podjęcia odpowiednich działań ustawodawczych, niszą pozostanie – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych.