Wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2015 r.

19,3 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 15,5 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w 2015 r. polscy ubezpieczyciele. Drastyczny wzrost wypłat w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych spowodował, że osiągnęły one najgorszy wynik w historii.

Interesujące dane za 2015 r.

 • Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 54,8 mld zł (spadek rok do roku o 0,23 proc.)
  Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 34,8 mld zł (wzrost rok do roku o 2 proc.)
  Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniosły 6,8 mld zł (wzrost o 15,8 proc.). To najwyższa kwota w historii ubezpieczeń w Polsce
  Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 5,7 mld zł i był o 14,3 proc. niższy niż przed rokiem

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc.)
  Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,5 mld zł (wzrost o 3,7 proc.)
  Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła ponad 1 mld zł – najwięcej w historii
  Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 113,8 mln zł

Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód i duży wzrost wypłat w szkodach osobowych, przyczyniły się do największej straty na rynku OC w historii. Ceny OC w ostatnim czasie rosną, ale firmy wprowadzają podwyżki powoli. Jakikolwiek bowiem zbyt gwałtowny ruch może spowodować odpływ klientów do innego ubezpieczyciela, czego naturalnie każda firma chce uniknąć. Bardzo trudno będzie odzyskać równowagę na rynku OC, jako że kwoty wypłat nadal będą rosły, a bez odpowiednich decyzji regulacyjnych, będzie się to działo w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny. Tym bardziej niepokoją zapowiedzi  nowego podatku, związanego z leczeniem ofiar wypadków – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 13,7 mld zł i była o 5,7 proc. wyższa niż rok wcześniej
  Na rynku majątkowym wzrost składki jest spowodowany w dużej mierze poprzez wzrost reasekuracji czynnej (aż o 160 proc.)
  Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,9 mld zł, spadek rok do roku o 0,1 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,5 mld zł, wzrost o 1,4 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (2 mld zł, wzrost rok do roku o 4,8 proc.)

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 4 proc., do 27,5 mld zł
  Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 13 mld zł (o 3,1 proc.)

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w 2015 r. 3 mld zł i był o 3,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2015 r. z zyskiem 2,7 mld zł (spadek o 28,5 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,8 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 13,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 351,4 mln zł i był o 55,8 proc. niższy niż w 2014 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy w 2015 r. wyniósł około 800 mln zł.

Tabela