Wyniki rynku ubezpieczeń po II kw. 2015 r.

10,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 7,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I półroczu 2015 r. polscy ubezpieczyciele.

Interesujące dane po I półroczu 2015 r.

 • Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła ponad 28 mld zł (wzrost rok do roku o 1,34 proc.)
 • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 17,4 mld zł (wzrost rok do roku o 1 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniosły 3,3 mld zł (wzrost o 14,6 proc.)

Rynek komunikacyjny Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 4 mld zł (spadek o 1,4 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,7 mld zł (wzrost o 1,7 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 327 mln zł
 • Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 27 mln zł

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych). Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 6,9 mld zł i była o 2,9 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,66 mld zł). Jest to jednak spadek rok do roku o 2 proc.

Rynek życiowy. Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wzrosła o 1,3 proc., do 14,4 mld zł
 • Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 7 mld zł (o 15,6 proc.)

Wynik finansowy netto
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w I półroczu 2015 r. 1,7 mld zł i był o 7,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I półrocze 2015 r. z zyskiem 1,8 mld zł (spadek o 30,4 proc.). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I półroczu 2015 r. wyniósł 424,7 mln zł.

Tabela