Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2013 r.

9,87 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłacili w I kw. 2013 r. klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele. To o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze liczby:
• OC – 269 tys. wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 1,36 mld zł
• AC – 180 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę prawie 0,9 mld zł
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 2 mld zł (spadek o 4,58 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 1,36 mld zł (spadek o 7,7 proc.)

Komentarz PIU:
Na rynku OC utrzymuje się tendencja coraz wyższej przeciętnej wypłaty oraz coraz mniejszej liczby szkód. W rezultacie obciążenia ubezpieczycieli z tytułu OC rosną, mimo mniejszej liczby zgłaszanych kolizji i wypadków. W ubezpieczeniach autocasco spadła z kolei zarówno liczba szkód, jak i wartość wypłacanych odszkodowań, jednak liczba szkód zmalała bardziej, niż kwota wypłat.
Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł po I kw. 2013 r. 120 mln zł i był o 2 proc. lepszy niż przed rokiem. Z kolei wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 59,5 mln zł w porównaniu z 22,4 mln zł rok wcześniej. – Pierwszy kwartał zeszłego roku również skończyliśmy z dodatnim wynikiem technicznym w OC, natomiast po 12 miesiącach rynek notował stratę 427 mln zł. Trudno dziś przewidzieć, jaka będzie sytuacja po 2013 r., ale z pewnością rynek OC nadal jest w głębokiej nierównowadze, przede wszystkim w związku z nieprzewidywalnością szkód osobowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:
• Liczba ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami spadła w porównaniu
z I kw. 2012 r. o 2,6 proc. do 7,68 mln, ale ma to związek przede wszystkim z mniejszą liczbą obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych (coraz mniej gospodarstw)

Komentarz PIU:
I kwartał 2013 r. nie przyniósł (w przeciwieństwie do I kw. 2012 r.) dużych szkód związanych z ubezpieczeniami upraw rolnych. Nie zanotowano także dużych szkód, związanych ze szkodami przemysłowymi czy transportowymi. – Wydaje się, że dla wyników rynku majątkowego w tym roku, kluczowe będą dane za II i III kwartał, z których dowiemy się o wpływie tegorocznych żywiołów na wyniki ubezpieczycieli. Jak do tej pory nic nie wskazuje na ponadstandardowe koszty i miejmy nadzieję, że w kolejnych miesiącach to się nie zmieni – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 6,5 mld zł (wzrost o 10,8 proc.)
• Świadczenia z produktów z ufk zwiększyły się o 30 proc. i sięgnęły 1,9 mld zł

Komentarz PIU:
Składka na rynku ubezpieczeń życiowych wyniosła po I kw. 2013 r. 8 mld zł, co oznacza spadek o 14,5 proc. Wpływ na to miały krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy. W pozostałych grupach produktów, suma zebranych składek zmieniła się nieznacznie. Zwiększyła się w porównaniu z zeszłym rokiem wartość wypłacanych świadczeń. W sumie z ponad miliona wypłat, klienci i uposażeni otrzymali 6,5 mld zł, ponad 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń miała związek przede wszystkim z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – klienci otrzymali dzięki nim 1,9 mld zł w porównaniu z 1,45 mld zł rok wcześniej.

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł za I kw. 2013 r. ponad 616 mln zł i był o ponad 25 proc. niższy niż rok wcześniej. – Jest to niemal wyłącznie efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej. Niższa składka nie miała dużego wpływu na zyski zakładów ubezpieczeń na życie, ponieważ dotyczyła produktów niskomarżowych – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.
Lepsze wyniki z kolei odnotowali ubezpieczyciele majątkowi, którzy zakończyli kwartał z zyskiem 752 mln zł, czyli o niemal 35 proc. więcej niż przed rokiem. Jeśli chodzi o wynik techniczny, to znaczna poprawa dotyczyła przede wszystkim grupy 9, czyli pozostałych szkód rzeczowych (wynik dodatni 128 mln zł vs. strata 159 mln zł rok wcześniej).
Zarówno ubezpieczyciele życiowi jak i majątkowi zmniejszyli koszty prowadzonej działalności. Z kolei w formie podatku dochodowego w I kwartale 2013 r. zapłacili prawie 314 mln zł.

Tabela z wynikami