Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2010

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 4/2010

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Ilona Kwiecień
Analiza cech determinujących lojalność klientów zakładów ubezpieczeń Działu II w województwie podkarpackim – Jacek Rodzinka
System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych – Aneta Kułakowska-Bicz
Dopuszczalna współpraca ubezpieczycieli w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. – Wioleta Baranowska-Zając
Informacja jako dobro publiczne a nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń – Robert Kurek
Powiązania sektora ubezpieczeń z systemem finansowym i sferą realną gospodarki – Teresa H. Bednarczyk
Ocena rozkładu przestrzennego osób ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców w ubezpieczeniu społecznym rolników w Polsce – Bożena Kołosowska, Michał Bernard Pietrzak, Damian Walczak
Ubezpieczenia społeczne rolników w obliczu zmian – Wojciech Nagel
System emerytalny w Kanadzie – Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka

Recencja:

Recenzja książki pt. „Ubezpieczenia non-life” pod red. naukową Ewy Wierzbickiej Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 441 – Irena Jędrzejczyk

Varia:

Rynek nieruchomości – wsparcie ze strony banków i ubezpieczycieli – Irena Jędrzejczyk