Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2009

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury czwartego numeru kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Cykl koniunkturalny a dynamika fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeniowym – analiza teoretyczna – Malwina Lemkowska
 2. Wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego – Joanna Wartini
 3. Ocena płynności i wypłacalności zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku – Anna Jędrzychowska
 4. Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności małych i średnich przedsiębiorstw – Piotr Jedynak
 5. Czyste straty finansowe – ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki – Ilona Kwiecień
 6. Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów – Iwona Olejnik
 7. Defined benefit czy defined contribution? Rynek planów emerytalnych w USA – Piotr Pisarewicz
 8. Formy kredytu senioralnego w wybranych krajach i w Polsce – Szymon Pawlęga
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach konkurencji, rywatyzacja a dostęp do usług zdrowotnych – wyniki badań ankietowych – Jakub Owoc
 10. Pojęcie winy w stosunkach ubezpieczeniowych – Małgorzata Serwach
 11. Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa UE – Aldona Wnęk, Anna Tarasiuk-Flodrowska

DEBIUT

 1. Wybrane źródła odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych – Joanna Zawarska

RECENZJE

 1. Lech Gąsiorkiewicz – „Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka” (C.H. Beck, Warszawa 2009) – recenzja Jerzy Handschke

VARIA

 1. Wiek emerytalny Polaków wobec wyzwań demograficznych: potrzeba debaty publicznej – Wojciech Nagel