Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2010

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 1/2010

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II – droga do jego zatwierdzenia – Daria Ringwelska
 2. Koncepcja informacji użytecznej a nadzór nad zakładami ubezpieczeń – Robert Kurek
 3. Kryzysy finansowe szansą dla ubezpieczeń wzajemnych? Obserwacje globalnego kryzysu finansowego – Marietta Janowicz-Lomott
 4. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w latach 1991-2008 – Agnieszka Pobłocka
 5. Praktyczne aspekty umowy przeniesienia portfela ubezpieczeń – Adrian Krzyżanowski
 6. Problemy w likwidacji szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Marcin Wojtkowiak
 7. Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyk w górnictwie – Grażyna Sordyl, Maria Płonka
 8. Udogodnienia podatkowe a dobrowolne oszczędności emerytalne na przykładzie USA – Piotr Pisarewicz

DEBIUT

 1. Kryzys gospodarczy a reasekuracja – Miłosz Oganiaczyk, Tomasz Ziajka

RECENZJE

 1. Marzena Bac – „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie” (Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009) – recenzja Tomasz Michalski
 2. Mario Zinnert – „Recht und Praxis des Versicherungsmaklers”, (Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 2008) – recenzja Anna Kufel-Siemińska

VARIA

 1. Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych) –Mirosław Maszybrocki