Abstrakty/Abstracts 1/2018

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego (Legal ramifications of the failure to timely respond to the client’s complaint in the financial services sector) – Ewa Bagińska

Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawności (Importance of ICF Classification in disability’s description) – Dorota M. Fal

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (część II) (The complaint law and insurance business) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach grupowych za śmierć będącą następstwem tzw. choroby istniejącej przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową (Insurer’s liability exclusion in a group life insurance for a death caused by a pre – existing condition) – Dawid Rogoziński

Thriving in a changing world – opportunities and challenges for private health insurance companies – Tobias Schneider

Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. Case study (Claim adjusting by the insurance company. Case study) – Julia Stanek

Problematyka stosowania art. 819 § 1 k.c. do roszczenia o świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (The issue of the application of Article 819 § 1 Civil Code to a redemption claim in the unit-linked life insurance contract) – Magdalena Szczepańska

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn., I ACa 760/16 (Commentary on the judgement of the Court of Appeal in Katowice, dated 26th January 2017, case no. I Aca 760/16 (Mirosław Nesterowicz)