Abstrakty/Abstracts 1/2016

Abstakty/Abstracts “Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 1/2016

Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy (Legal expenses insurance and its relations with other commercial insurance – selected issues) – Diana Renata Bożek

Abandon przedmiotu ubezpieczenia a wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego – analiza porównawcza polskiego Kodeksu morskiego oraz angielskiej ustawy Marine Insurance Act (Abandonment of subject-matter insured and indemnity payment – comparative analysis of Polish marine code and English Marine Insurance Act) – Piotr Radwański

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji – wybrane aspekty – Paweł Wajda

Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej (Outsourcing of insurance claims handling on legal expenses insurance) – Maciej Balcerowski

Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy (The impact of the act on tax on certain financial institutions on insurance market in Poland) – Michał Maszelewski

The Importance of In-House Legal Services in Legal Protection Insurance – Jan Moerland

Ubezpieczenie ochrony prawnej – konstrukcja produktu i likwidacja szkód w praktyce ubezpieczeniowej (Legal protection insurance – product design and claims assessment in insurance practice) – Marcin Pabiś

O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym (On insufficient legal protection as a social risk) – Tadeusz Szumlicz

Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej – implementacja w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (The implementation of new business of insurance and reinsurance act, referring to legal expenses costs insurance in the light of Solvency II directive) – Szymon Szmak