Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Prawie 250 osób uczestniczyło seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz firmy autorsko-doradczej KPMG – partnera seminarium pt. „Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. W ramach tego wydarzenia przedstawiono następujące zagadnienia dotyczące:

 • MSSF 17, w tym:
  • wyzwań dotyczących ujęcia reasekuracji biernej
  • kosztach przypisanych w granicach umowy i nieprzypisanych
  • podatku od aktywów
 • Przeglądu Dyrektywy Solvency II
 • Nowych przepisów i rekomendacji dla rynku ubezpieczeń w 2021 r., w tym:
  • zadośćuczynień i zmiany w kodeksie cywilnym
  • interwencji produktowej UKNF
  • „dyrektywy o pozwach transgranicznych”
 • Wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na rynek ubezpieczeń
 • Wpływu Polskiego Ładu na podatki zakładów ubezpieczeń

Ewentualne pytania dotyczące poszczególnych tematów prosimy kierować bezpośrednio do panelistów – kontakt jest podany na ostatnim slajdzie każdej prezentacji. Prezentacje są dostępne TUTAJ.