XII edycja seminarium “Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”

79 osób gościło na cyklicznym seminarium PIU, zatytułowanym „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”. XII edycja tego spotkania zgromadziła przedstawicieli sektora finansowego, reprezentantów administracji publicznej oraz po raz pierwszy gości zagranicznych.

Wątkiem przewodnim tradycyjnie było skuteczne i bezpieczne zarządzanie procesami gromadzenia i wymiany informacji, w powiązaniu z procesami biznesowymi takimi jak likwidacja szkód oraz związane z nią przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wiele uwagi poświęcono kwestiom zapewnienia należytej i zgodnej z prawem ochrony danych osobowych, która jest integralnym składnikiem zapewnienia wymaganej jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń.

Również tym razem spotkanie podzielono na dwa komplementarne bloki tematyczne:

  • zarządzanie jakością danych w nawiązaniu do krytycznych procesów biznesowych w zakładach ubezpieczeń
  • ochrona danych osobowych w ujęciu legislacyjnym, organizacyjnym i biznesowym

Seminarium szczególną uwagę poświęciło przełomowej reformie europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej skutkom dla rynku ubezpieczeniowego na następne 15-20 lat. Z biznesowego punktu widzenia dla zakładów ubezpieczeń istotne jest zagwarantowanie równowagi pomiędzy prawem klientów do ochrony danych osobowych, a wymogami przetwarzania tych danych przez zakłady. W tle tej dyskusji tradycyjnie goszczą wątki takie jak standaryzacja wymiany informacji, dostęp do rejestrów referencyjnych, budowanie dobrych praktyk utrzymania wysokiej jakość informacji i obsługi klienta.

Prezentacje z tej edycji seminarium dostępne są poniżej.

Powitanie uczestników – Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU
Informacja o pracach nad reformą unijnego prawa dot. ochrony prywatności i danych osobowych: efekty konsultacji krajowych i unijnych w ramach sektora ubezpieczeniowego – Dr Stefan Szyszko – Sekretarz ZR PIU ds. Kodeksu, Sekretarz KZI PIU; Sekretarz PODSI PIU; Dyrektor DZIU PIU
Informacja o postępie prac Zespołu ds. Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych w Ubezpieczeniach – Ambroży Wójcik – Przewodniczący Zespołu, Grupa AVIVA, Dr Stefan Szyszko – Sekretarz Zespołu, Sekretarz PODSI KZI i PIU; Dyrektor DZIU PIU
Uzasadnione potrzeby wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym a ochrona danych osobowych – przyczynek do dyskusji nad nowelizacją prawa ubezpieczeniowego – Xawery Konarski – Partner, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości – dr Dariusz Szostek – Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych
Nadużycia w obrocie finansowym a regulacje prawne – Dariusz Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego
Ocena skutków przedsięwzięcia dla ochrony prywatności (Privacy Impact Assessment) w sektorze ubezpieczeniowym – Dr Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, GIODO
Wskaźniki obiektywnej oceny sprawności likwidacji szkód – Dariusz Markowicz – Dyrektor ds. Szkód – Pion Techniczny, LINK4 TU S.A.
Dane Krajowego Rejestru Długów – metody i konteksty wykorzystania produktów Biura Informacji Gospodarczej – propozycja dla ubezpieczeń, Maciej Kasierski – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń, KRD
Key IT Investment Strategies for Insurance Companies in 2013 – Rachel Hunt, EMEA IDC Financial Insights