Wystąpienie przedstawiciela PIU podczas konferencji Rzecznika Ubezpieczonych

Podczas konferencji pt. „Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK”, zorganizowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, przedstawił prezentację pt. „Czy nakładanie na ubezpieczycieli kolejnych obowiązków to rzeczywiście działanie na korzyść ubezpieczonych?”. Prezentacja miała na celu pokazanie ekonomicznych aspektów rozszerzania odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dostosowywania polskiego prawa do tzw. trendu pro konsumenckiego.
Wystąpienie Andrzeja Maciążka wzbudziło podczas konferencji największe zainteresowanie. Pokazywało ono szacunkowe koszty, jakie pociągnęły za sobą jedynie trzy zmiany przewidziane w nowelizacji przedmiotowej ustawy tj. obowiązek wysyłania informacji o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres, obowiązek potwierdzania w terminie 14 dni zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wprowadzenie możliwości składania oświadczeń nie tylko na piśmie, w tym także agentom. W prezentacji omówiono także praktykę stosowaną w tym zakresie w innych krajach europejskich. PIU pragnie szczególnie podziękować Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych, której przewodniczy Katarzyna Grześkowiak, za wkład w przygotowanie prezentacji.

Prezentacja Andrzeja Maciążka