Warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Toruniu – podsumowanie

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała 25 kwietnia 2017 r. warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Partnerem wydarzenia była Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Celem warsztatów było promowanie i upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniu ochrony prawnej. Prelegenci wyjaśnili istotę tego ubezpieczenia oraz jakie potrzeby klienta i pośrednika ono spełnia. Ponadto omówiony został zakres ubezpieczenia, proces ustalania odpowiedzialności i likwidacji szkód. Podczas warsztatów wystąpił przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Łukasz Piechula, który przedstawił problematykę ochrony prawnej w Polsce i Niemczech.

Ubezpieczenie ochrony prawnej – zakres, ustalenie odpowiedzialności i likwidacja szkód Toruń

Idea ubezpieczeń ochrony prawnej – co to jest i jakie potrzeby klienta spełnia Toruń

Otoczenie prawne ochrony prawnej w Polsce i w Niemczech