V Kongres Bancassurance 2013 „Bancassurance – zmiany, zmiany, zmiany …”

W dniach 24-25 października 2013 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy odbył się V Kongres Bancassurance. Temat wiodący kongresu to wyzwania, stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle pro-konsumenckich zmian zachodzących na rynku bancassurance. Kongres zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Reportaż z kongresu

Wystąpienie Wojciecha Kwaśniaka, zastępcy Przewodniczącego KNF

Wystąpienie Piotra Radziszewskiego, Wystąpienie Piotra Radziszewskiego, naczelnika Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów.

Prezentacje z pierwszego dnia kongresu:

Rynek bancassurance po II kw. 2013 r. – Małgorzata Knut, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU
Rekomendacja UFK, Karta Produktu – Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU
Consequences of Bancassurance regulation – David Angulo, Aviva Bancassurance Director
Bancassurance – Klient, jego potrzeby i oczekiwania – Leszek Niedałtowski, Piotr Pisarewicz, STBU Advance
Regulation on key information documents for investment products (PRIPs) and its challenges – Silvia Merino Rueda, European Banking Federation
Adding value to the Bancassurance Offer – G.Dupont Europ Assistance

Prezentacje z drugiego dnia kongresu:

Aktualne trendy i rozwiązania w ochronie konsumenta na rynku usług finansowych w Europie i Polsce – Małgorzata Surdek, adwokat Ewa Świderska, radca prawny, CMS Cameron McKenna
Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF – Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Konieczne zmiany prawne w zakresie wymiany informacji pomiędzy sektorem ubezpieczeniowym a bankowym – Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Raport o rynku bancassurance po II kw. 2013 r.