Podsumowanie seminarium rachunkowego PIU

Ponad 250 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Wpływ Covid-19 oraz zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.
Przewodnim tematem seminarium był wpływ pandemii na sprawozdawczości i rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Omówiono następujące tematy:

  • Zamknięcie 2020 r.,
  • istotne kwestie w 2021 r. w kontekście niepewności szacunków, testów na utratę wartości oraz wpływu pandemii na sytuację finansową i wypłacalność zakładów ubezpieczeń,
  • wpływ pandemii na sektor ubezpieczeń poprzez kwantyfikacje ryzyk oraz adekwatność składek.

Oddzielna prezentacja dotyczyła problemu niskich stóp procentowych oraz ujęcia skutków renegocjacji umów najmu zgodnie z MSSF 16, a także adekwatności zmian technologii w pracy finansistów. Kolejne prezentacje dotyczyły jednolitego europejskiego formatu raportowania i alternatywnych sposobów oszacowania rezerw IBNR. Seminarium zakończył temat poprawek w MSSF 17.
Zachęcamy do zadawania pytań do bezpośrednio do ekspertów KPMG (adresy e-mail są w prezentacjach) lub na adres mampytanie@kpmg.pl z zaznaczeniem „Seminarium podatkowe” w temacie wiadomości.
Prezentacje z seminarium dostępne są TUTAJ.