Seminarium „Innowacyjne rozwiązania zarządcze i technologiczne w reasekuracji”

13 czerwca 2017 r. odbyło się seminarium pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania zarządcze i technologiczne w reasekuracji”, organizowane przez Podkomisję reasekuracji Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wydarzenie otworzyli Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU oraz Jacek Kugacz, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji. Na seminarium wystąpili: