Seminarium “Europejskie systemy zabezpieczeń finansowych w turystyce”

25 listopada br., podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Warszawie, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polska Izba Turystyki zorganizowały seminarium pod tytułem: „Europejskie systemy zabezpieczeń finansowych w turystyce”.

Seminarium otworzyli: Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki oraz Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Następnie głos zabrał Alain Verwilghen, sekretarz generalny EGFATT (Stowarzyszenie Turystycznych Funduszy Gwarancyjnych w Europie), który omówił zasady funkcjonowania systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w poszczególnych krajach członkowskich EGFATT, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy gwarancyjnych.

Kolejnymi prelegentami byli: Reinier Kraamwinkel, przedstawiciel SGR (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w Holandii), Rui Colmonero, przedstawiciel FGVT (Portugalski Fundusz Gwarancyjny) oraz Renata Mancewicz, przedstawiciel Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Ostatnie wystąpienie należało do Michela De Blusta, sekretarza generalnego ECTAA (Europejska Organizacja Związków Biur Podróży), który przedstawił wymogi dla systemu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności stawiane przez prawo unijne, wskazując m.in. jakie elementy należy wziąć pod uwagę wybierając właściwy model.  Zakończeniem wydarzenia był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Reinier Kraamwinkel, Michel De Blust, Paweł Niewiadomski oraz Beata Kalitowska, przewodnicząca Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w PIU. Moderatorem dyskusji był prof. UE w Poznaniu, dr hab. Piotr Manikowski.

 

EGFATT

Holandia SGR

Polska TFG

Portugalia FUNDO DE GARANTIA DE VIAGENS E TURISMO