Seminarium audytowe PIU

21 listopada 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z KPMG zorganizowała seminarium „Dobre praktyki w zakresie współpracy funkcji audytu wewnętrznego, compliance, zarządzania ryzykiem i aktuariatu w zakładach ubezpieczeń”. Podczas seminarium zaprezentowana została broszura PIU „Audyt – Compliance – Zarządzanie Ryzykiem – Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń”, będącą wynikiem prac członków Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU, ekspertów KPMG oraz przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 
W trakcie seminarium przedstawiciele KPMG zaprezentowali najlepsze praktyki rynkowe w zakresie współpracy funkcji audytu wewnętrznego, compliance, zarządzania ryzykiem i aktuariatu w zakładach ubezpieczeń, omówili zastosowanie modelu trzech linii obrony w kontekście raportu ORSA oraz przedstawili koncepcję value added audit. 

Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń
Wartość dodana audytu
Prezentacja na temat ORSA
Broszura audytowa