Seminarium “Audyt przyszłości”

Wyzwania nowoczesnego audytu

Anna Kieres, Aviva

Blockchain, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, robotyka, Internet rzeczy…. – brzmi jak science fiction i nie ma nic wspólnego z audytem wewnętrznym? Sesja poprowadzona przez Annę Kieres z Avivy dotyczyła wyzwań nowoczesnego audytu: jak zmieniają się oczekiwania wobec funkcji audytu wewnętrznego, jakie nowe umiejętności powinien mieć audytor wewnętrzny, aby spełnić oczekiwania w zmieniającym się świecie oraz co nas czeka w niedalekiej przyszłości?
Wsparcie PIU w rozwoju audytu

Monika Rosa, TUW Pocztowy, przewodnicząca Podkomisji PIU ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

W jaki sposób Polska Izba Ubezpieczeń wspiera rozwój audytu? Jakie prace prowadzi Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w PIU – czemu służą, dokąd zmierzają, jakie są ich ostatnie efekty?
“Forensic Audit” – nowe techniki

Tomasz Dyrda, parter EY

Audyt procesu biznesowego może wykazać słabości kontroli wewnętrznych, które z kolei mogą ujawnić symptomy nieprawidłowości. W swojej prezentacji Tomasz Dyrda – partner EY wskazał, które obszary działalności biznesowej firm i organizacji są bardziej narażone na istotne nadużycia. Omówił wykorzystanie nowoczesnych technik audytowych (analiza danych, korzystanie z zewnętrznych źródeł, elementy informatyki śledczej) oraz sposoby dokumentowania wykonanych prac. Przedstawione zostały również przypadki wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych w obszarze wykrywania i badania przypadków nadużyć. Na zakończenie zaprezentowane zostały  bieżące trendy rynkowe w zakresie przestępczości korporacyjnej, compliance i wykrywania nadużyć w oparciu o wyniki „Badania nadużyć EY” w 2018 roku.
Przestępczość ubezpieczeniowa

Piotr Raubo, TUiR Warta

Znane, ale nieznane, czyli co nas omija. Czego audyt nie wie, a co specjaliści od działań antyfraudowych wiedzą lepiej, czyli znaczenie specjalizacji w nowoczesnym audycie.
Cyberzagrożenia w działalności ubezpieczeniowej

Piotr Sajdakowski i Wojciech Stasiak, PZU

Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – to klucz do przetrwania w połączonym cyfrowym świecie. Zakłady ubezpieczeń, jako element rynku finansowego są dziś głównym celem cyberataków i to nie tylko w zakresie dokonywania nadużyć finansowych, ale również w celu przechwycenia baz klientów czy ukrywania przestępstw ubezpieczeniowych. Ilość incydentów i ich skutki finansowe rosną lawinowo. Podczas swojej prezentacji Piotr Sajakowski i Wojciech Stasiak z PZU, podjęli próbę odpowiedzi na pytania: „kto, jak, w jakim celu?” dokonuje ataków na zakłady ubezpieczeń. I jak się przed nimi bronić?
Data analytics (eng)

Alan Dudley, global head of data & analytics Aviva Internal Audit

80% of CEO’s reported that data mining and analysis are strategically important to their business. During the lecture participants could find out how data analytics is changing the daily work of internal audit. Alan Dudley discussed the move from traditional auditing to insight driven audits and then to innovation based audits, which in the future will include automated testing alerts, visualisation, natural language processing, machine learning and greater intelligence. What we are doing currently and what future auditing might look like?
Tajemniczy klient jako narzędzie nowoczesnego audytu (mystery shopping) – warsztaty

Renata Borkowska, MetLife
Anna Kieres, Aviva
Agata Szczerbetka, AXA

Jak wykreować dodatkową wartość biznesową w ramach realizowanego audytu? Jak zaprojektować program audytu, aby wyniki badania przełożyły się na realną wartość dla klienta, podniesienie standardów obsługi, jakości oferowanych produktów i usług? Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się, dlaczego testy z użyciem techniki tajemniczego klienta są niezwykle skutecznym narzędziem w rękach audytora. Celem warsztatów było również wypracowanie wspólnie praktycznych scenariuszy, dzięki którym uczestnicy mogli zrozumieć, jak wykorzystać dostępne techniki, jak wbudować je w roczny plan prac lub program audytu, jak przygotować do tego organizację i jak skutecznie podzielić się wynikami.