Seminarium „#auditchallenge, #wyzwanieaudytu”

Ponad 80 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez PIU seminarium pt. „#auditchallenge, #wyzwanieaudytu”. Praktycy z zakładów ubezpieczeń oraz zaproszeni goście przedstawili problematykę strategii audytu wewnętrznego, audytu projektów zwinnych oraz audytu robotyki.

Przeprowadzono wykład dotyczący audytu kultury organizacyjnej. W czasie drugiej części seminarium przeprowadzony został warsztat związany z praktycznym wykorzystaniem umiejętności poprawnego pisania raportów kontrolnych. Na zakończenie seminarium eksperci z firmy doradczej Deloitte przedstawili panel związany z powdrożeniowym audytem zagadnień związanych z RODO.

Prezentacje z seminarium