RODO, E-Privacy, E-ID, EIOPA – główne tematy otwartego posiedzenia Komisji zarządzania informacją

Ponad 40 osób wzięło udział w otwartym posiedzeniu Komisji zarządzania informacją, które odbyło się 23 października. Posiedzenie otworzyli Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU oraz Ambroży Wójcik, przewodniczący Komisji zarządzania informacją oraz Grupy ekspertów w PIU ds. wdrożenia RODO. Swoje wystąpienia kolejno zaprezentowali:

  • Justyna Pancerow, dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie, przedstawiła prowadzone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) projekty e-recepta, e-skierowanie oraz zaprezentowała funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Z punktu widzenia ubezpieczycieli e-dokumentacja medyczna będzie mieć istotne znaczenie w przy udzielaniu zakładom informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Ubezpieczyciele wyrazili też gotowość w integracji funkcjonalności IKP z procesami ubezpieczeniowymi.
    • Ambroży Wójcik, inspektor ochrony danych w Grupie AVIVIA oraz przewodniczący Grupy ekspertów w PIU ds. wdrożenia RODO zaprezentował wyniki przeprowadzonej przez Insurance Europe ankiety na temat podstaw prawnych przetwarzania danych o stanie zdrowia w państwach UE. W 11 państwach jest zgoda, zaś w 10 państwach wprowadzono rozwiązanie prawne oparte na interesie publicznym, w tym gronie jest Polska.
  • Joanna Twardowska, dyrektor ds. ubezpieczeń i kontraktów w Grupie PZU oraz członek Grupy ekspertów w PIU ds. wdrożenia RODO skupiła się przede wszystkim na przedstawieniu postulatów branży. Podkreśliła, że osiągnięto najważniejszy cel jakim była podstawa do przetwarzania danych o stanie zdrowia.
  • mec. Xawery Konarski z kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy omówił wpływ projektu rozporządzenia e-privacy na sektor ubezpieczeń. Podkreślił, że projekt będzie miał wpływ na likwidację szkód, działania antyfraudowe, underwriting czy działania marketingowe.
  • Piotr Kułagowski, dyrektor Departamentu Operacji w Grupie Warta oraz przewodniczący Zespołu PIU ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń zaprezentował prace zespołu nad identyfikacją elektroniczną dla ubezpieczycieli.
  • Aleksander Urban zastępca dyrektora Biura Rozwoju i Zarządzania Projektami UFG zaprezentował projekt uwierzytelnienia użytkownika z użyciem tokenu UFG jako projektowanego modelu do wykorzystania w procesach uwierzytelniania użytkownika i zawierania umów ubezpieczenia.
  • Marcin Piwko, dyrektor Departamentu Architektury i Infrastruktury IT w Grupie Generali oraz przewodniczący Grupy roboczej w PIU ds. wytycznych EIOPA ws usług chmurowych. Omówił zakres i cel prac grupy i zaprezentował wypracowane w ramach prac zespołu i rynku ubezpieczeniowego stanowisko na temat wytycznych.

Prezentacje z posiedzenia