Duże zainteresowanie szkoleniem z odpowiedzialności członków władz spółek

Około 50 osób wzięło udział w szkoleniu z odpowiedzialności członków władz spółek, zorganizowanym przez PIU. Szkolenie poprowadzili radcowie prawni i adwokaci kancelarii prawnej DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Podczas szkolenia omówiono zasady odpowiedzialności członków władz podmiotów prowadzących działalność w różnych formach prawnych oraz podstawy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Ponadto mówiono o ubezpieczalności odpowiedzialności administracyjnej i quasi-karnej.

Przedstawiono wyniki przeglądu dopuszczalności ubezpieczania kar wynikających z RODO, zamieszczone w raporcie „Insurability of GDPR fines across Europe”, dostępnym na stronie DLA Piper.

Prezentacje ze szkolenia