Warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Łodzi

Aż 40 osób wzięło udział w warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej, które na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła Polska Izba Ubezpieczeń.
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, kancelarii prawnych oraz środowiska akademickiego.
Warsztaty otworzyła Renata Orzechowska, sekretarz Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, a następnie głos zabrał przewodniczący zespołu, Robert Szywalski, który wyjaśniając, na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej, przedstawił dane wskazujące na zapotrzebowanie Polaków oraz małych i średnich przedsiębiorstw na usługi prawne. Kolejny prelegent – Marek Pilc, radca prawny – omawiał rolę radcy prawnego i adwokata w świadczeniu usług prawniczych, wymieniając liczne argumenty zachęcające do korzystania z usług profesjonalnych prawników. Warsztaty zakończył wykład Marcina Pabisia, członka zespołu, poświęcony zasadom przyjmowania i obsługi szkód.

Prezentacja Roberta Szywalskiego
Prezentacja Marcina Pabisia