wu2023.4.8

Sprawozdanie z V Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Piotr Horosz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.8

Abstrakt

W dniach 23–24 listopada 2023 r. w Krakowie odbyła się V Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Instytutu Finansów oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencję objęli swym patronatem Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK; EIB S.A.; Izba Notarialna w Krakowie; Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów; Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Partnerem a zarazem sponsorem Konferencji zostało Miasto Kraków (w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe), a pozostałymi sponsorami: Powszechny Zakładowi Ubezpieczeń S.A., EIB S.A. oraz Izba Notarialna w Krakowie.

 

Pełna treść artykułu

PDF