wu2023.3.7

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Oddziału Międzynarodowego Związku Prawa Ubezpieczeniowego AIDA oraz Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ pt. „Ekonomiczna Analiza Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych”, Łódź, 23 października 2023 r.

Bartosz Kucharski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.7

Abstrakt

W dniu 23 października 2023 r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz za pośrednictwem platformy MS Teams odbyła się Konferencja Polskiego Oddziału Międzynarodowego Związku Prawa Ubezpieczeniowego AIDA oraz Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka konferencji obejmowała „Ekonomiczną Analizę Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych”. Konferencja była okazja do integracji środowiska ubezpieczeniowego. Możliwość spotkania mieli zarówno teoretycy, jak i praktycy prawa oraz ekonomii zajmujący się ubezpieczeniami gospodarczymi. Przewidziano także Panel Młodych, wktórym udział brały osoby przygotowujące doktoraty z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Wzamierzeniu organizatorów Konferencja miała na celu stworzenie platformy porozumienia między prawnikami oraz ekonomistami zajmującymi się dziedziną ubezpieczeń poprzez analizę prawa ubezpieczeń przy pomocy narzędzi ekonomicznych. Sponsorami wydarzenia byli: Polska Izba Ubezpieczeń oraz Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeń i Reasekuracyjnych, patronami zaś kwartalniki: „Prawo Asekuracyjne” oraz „Wiadomości Ubezpieczeniowe.

Pełna treść artykułu

PDF