wu2023.3.4

Wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego związane ze zmianami klimatycznymi

Marianna Cicirko

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.4

Abstrakt

Rosnące znaczenie problematyki ryzyka klimatycznego skłoniło autorkę niniejszego opracowania do podjęcia badań zmierzających do identyfikacji potencjalnych wpływów tego ryzyka na sektor ubezpieczeniowy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Artykuł jest efektem oryginalnego badania jakościowego o charakterze eksploracyjnym i uzupełnia lukę badawczą dla Polski w zakresie postrzegania ryzyka klimatu przez ekspertów z sektora ubezpieczeniowego. Wartykule przedstawiono kanały wpływu i potencjalne skutki zmian klimatu na sektory niefinansowe i finansowe. Autorka przyjrzała się również podejmowanym od lat 80. działaniom międzynarodowym na rzecz klimatu i niedawnym regulacjom rynku w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wyniki zreferowanego badania wskazały, że wpływ zmian klimatycznych na działalność zakładów ubezpieczeń jest istotny. Ryzyko klimatyczne wpłynie zarówno na obszar aktywów, jak i pasywów. Najistotniejsze obszary zmian w zakresie ESG, tym samym generujące najwyższe ryzyko, to underwriting, reasekuracja, inwestycje i regulacje. Eksperci nie uważają, że ryzyko klimatycznie zagraża wypłacalności sektora ubezpieczeniowego w Polsce. Sytuacja kapitałowa polskich zakładów ubezpieczeniowych jest stabilna, a one same mają narzędzia pozwalające zarządzać tym ryzykiem. Istotnym problemem polskiego ryku jest natomiast brak dostępności zrównoważonych produktów.

 

Słowa kluczowe

ryzyko klimatyczne, ESG, polski sektor finansowy, ubezpieczenia

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Publikacje książkowe

Beer T., Ziolkowski F., Environmental risk assessment – an Australian perspective, [w:] Risk and Uncertainty in Environmental Management, Norton T.W., Beer T., Dovers S.R. [ed.], Centre for Resource and Environmental Studies, Canberra 1995.

Challenges and Solutions in the Digital Economy and Finance: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Digital Economy and Finances,Rumyantseva A. [ed.], Springer Nature, St. Petersburg 2022.

Handbook of Research on Climate Change and the Sustainable Financial Sector, Olarewaju O.M., Ganiyu I.O. [ed.], Advances in Finance, Accounting, and Economics, IGI Global, Hershey PA 2021.

Hanley N., Barbier E., Pricing Nature. Cost Benefit Analysis and Environmental Policy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2009.

Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.

Nordhaus W., Kasyno Klimatyczne. Ryzyko, niepewność i ekonomia globalnego ocieplenia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

The Concept of Risk in the IPCC Sixth Assessment Report: A Summary of Cross-Working Group Discussions. Intergovernmental Panel on Climate Change, Reisinger A., Howden M., Vera C. [ed.], Geneva 2022, https://www.ipcc.ch/event/guidance-note-concept-of-risk-in-the-6ar-cross-wg- -discussions/ [dostęp: 26.11.2022].

Two Degrees, One Chance: The urgent need to curb global warming, Roach R. [ed.], Joint Agency, 2007, https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115050/two-degrees- -one-chance-global-warming-240507-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 22.11.2023].

Zarządzanie ryzykiem, Jajuga K. [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce, Kundzewicz Z.W. Hov Ø. Okruszko T., CHASE-PL, Poznań 2017.

 

Artykuły w czasopismach

Böhringer C., Rutherford T.F., Transition towards a low carbon economy: A computable general equilibrium analysis for Poland, “Energy Policy” 2013, No. 55.

Campiglio E., Beyond carbon pricing: The role of banking and monetary policy in financing the transition to a low-carbon economy, “Ecological Economics” 2016, No. 121.

Charpentier A., Insurability of Climate Risks, “The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice” 2008, No. 33.

Cicirko M., Znaczenie czynników środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) we współczesnej gospodarce. Percepcja inwestycji ESG wśród studentów uczelni ekonomicznej, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2022, nr 1(152).

Graff Zivin J., Hsiang S.M., Neidell M., Temperature and human capital in the short and long run, “Journal of the Association of Environmental and Resource Economists” 2018, No. 5(1).

Hielkema P., The role of insurers in tackling climate change: challenges and opportunities, “The EUROFI Magazine” 2023, https://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2023/04/views-the- -eurofi-magazine_stockholm_april-2023.pdf [dostęp: 22.11.2023].

Hultman N.E., Hassenzahl D.M., Rayner S., Climate Risk, “Annual Review of Environment and Resources” 2010, No. 35.

Jaglom W.S., McFarland J.R., Colley M.F., Mac C.B., Venkatesh B., Miller R.L., Haydel J., Schultz P.A., Perkins B., Casola J.H. et al., Assessment of projected temperature impacts from climate change on the US electric power sector using the integrated planning model, “Energy Policy” 2014, No. 73.

Muñoz J.R., Sailor D.J., A modelling methodology for assessing the impact of climate variability and climatic change on hydroelectric generation, “Energy Conversion and Management” 1998, No. 39(14).

Schlenker W., Roberts M.J., Nonlinear temperature effects indicate severe damages to US crop yields under climate change, “Proceedings of the National Academy of Sciences” 2009, No. 106(37).

Svenn J., Christian T., Pricing Climate Risk, “CESifo Working Papers” 2012, No. 9196.

Zachłod-Jelec M., Boratyński J., How large and uncertain are costs of 2030 GHG emissions reduction target for the European countries? Sensitivity analysis in a global CGE model, “MF Working Papers” 2016, No. 24.

 

Strony internetowe

Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Lee H., Romero J. [ed.], IPCC, Geneva 2023, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/ [dostęp: 22.11.2023].

EIOPA, Report on non-life underwriting and pricing in light of climate change, nr EIOPA-BoS-21/259, 2021, https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/report-impact- -underwriting.pdf [dostęp: 26.11.2023].

European Environment Agency, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, EEA report No. 1/2017, https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and- -vulnerability-2016 [dostęp: 26.11.2023].

European Environmental Agency, What will the future bring when it comes to climate hazards? – Overview, 2021, https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/ what-will-the-future-bring [dostęp: 22.11.2023].

Flak P., Zmiana klimatu w bankowości, czyli jak zarządzać ryzykiem klimatycznym w sektorze finansowym, EY Polska, https://www.ey.com/pl_pl/biuletyn-ryzyka/jak-zarzadzac-ryzykiem- -klimatycznym-w-sektorze-finansowym [dostęp: 22.11.2023].

IPCC, Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis, https://archive.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/fig2–32.html [dostęp: 26.11.2023].

Kotecki L., Ryzyko klimatyczne jako źródło „nowych” ryzyk w sektorze finansowym, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, https://fundacjacms.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ryzykoklimatyczne-jako-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-nowych-ryzyk_final.pdf [dostęp: 22.11.2023].

NASA, NASA Says 2022 Fifth Warmest Year on Record, Warming Trend Continues, 2023, https:// climate.nasa.gov/news/3246/nasa-says-2022-fifth-warmest-year-on-record-warming-trend- -continues/ [dostęp: 22.11.2023].

Pörtner H.O., Roberts D.C., Tignor M., Poloczanska E.S., Mintenbeck K., Alegría A., Craig M., Langsdorf S., Löschke S., Möller V., Okem V., Rama B., Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 202 K and New York, NY, USA, 2022, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ [dostęp: 22.11.2023].

Przemowa Isabel Schnabel, Członkini Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, z konferencji Monetary Policy and Climate Change at The ECB and its Watchers XXII Conference, Frankfurt nad Menem, 17 marca 2022, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb. sp220317_2~dbb3582f0a.en.html [dostęp: 22.11.2023].

Ross H., Climate risks for insurers: Why the industry needs to act now to address climate risk on both sides of the balance sheet, S&P Global, 2021, https://www.spglobal.com/esg/insights/ climate-risks-for-insurers-why-the-industry-needs-to-act-now-to-address-climate-risk-on- -both-sides-of-the-balance-sheet [dostęp: 26.11.2023].

Shah S., Climate risk: top challenges for the insurance sector, Grant Thornton, 2021, https://www. grantthornton.co.uk/insights/climate-risk-top-challenges-for-the-insurance-sector/ [dostęp: 26.11.2023].

SwissRe, Global insured catastrophe losses rise to USD 112 billion in 2021, the fourth highest on record, Swiss Re Institute estimates, 2021, https://www.swissre.com/media/news-releases/ nr-20211214-sigma-full-year-2021-preliminary-natcat-loss-estimates.html [dostęp: 26.11.2023].

World Meteorological Organization, WMO Global Annual to Decadal Climate Update, Target years: 2023 and 2023–2027, Geneva 2023, https://library.wmo.int/idurl/4/66224 [dostęp: 22.11.2023].

Zamorowska K., Raport IPCC: ludzkość zmieniła system klimatyczny. Teraz liczy się każdy promil ocieplenia, „Teraz Środowisko” 2021, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/raport- -IPCC-2021-zmiany-klimatu-10704.html [dostęp: 26.11.2023].

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/potential-environmental-and-economic-impact%20[dost%C4%99p:%2026.11.2023].

https://register.eiopa.europa.eu/Publications/EIOPA-19%E2%80%93485_EIOPA%20Staff_Discussion_Paper_%20Protection_Gap.pdf%20[dost%C4%99p:%2026.11.2023].