wu2022.1.6

The development of Polish Supreme Court case law in the area of motor third party liability insurance – selected judgments in 2013–2021

Ewa Bagińska, Paulina Wyszyńska-Ślufińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.1.6

Abstract

The authors present selected cases of Polish Supreme Court decisions in the area of motor thirdparty liability insurance. The review can be divided into two sections: 1) the scope of pecuniary damage, especially the costs incurred by the injured party and 2) the contributory negligence of a victim of the event causing the damage.

 

Keywords

motor third-party liability insurance, insurer’s liability, scope of damage, pecuniary damage, contributory negligence

 

Full article

PDF

Bibliography

Bagińska E., Compensation for property damage in motor third party liability insurance, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 4/2014

Bagińska E., Adrych Brzezińska I., Poland, [in:] Karner E., Steininger B.C. (eds), European Tort Law 2018, De Gruyter 2019

Bagińska E., Adrych-Brzezińska I., Poland, [in:] Karner E., Steininger B.C. (eds), European Tort Law 2015, De Gruyter 2016

Bagińska E., Krupa-Lipińska K., Poland, [in:] Oliphant K., Steininger B.C. (eds), European Tort Law 2012, De Gruyter 2013

Bagińska E., Krupa – Lipińska K., Poland, [in:] Karner E., Steiniger B.C. (eds), European Tort Law Yearbook 2014, De Gruyter 2015

Bagińska E., Wyszyńska-Ślufińska P., Poland, [in:] Karner E., Steiniger B.C. (eds), European Tort Law 2019, De Gruyter 2021

Bagińska E., Wyszyńska-Ślufińska P., Poland, [in:] Karner E., Steiniger B.C. (eds), European Tort Law 2020, De Gruyter 2021

Kowalewski E., Ziemiak M.P., Cywilne prawo, zobowiązania, naprawienie szkody, najem pojazdu zastępczego przez poszkodowanego z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Glosa do uchwały SN z dnia 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 7–8/2018

Rębisz K., Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 r. (III CZP 99/18) [Glosa aprobująca], „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2/2020

M. Nesterowicz, E. Bagińska, Civil Liability for Automobile Accidents in Polish law, [in:] Essays on Tort, Insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa, Vol. II /2006

Nesterowicz M., Karczewska-Kamińska N., Przyczynienie się do szkody w prawie porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i prawa francuskiego „w procesach lekarskich”, [in:] Bagińska E., Mogilski W.W., Wałachowska M. (eds), Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, TNOIK Toruń 2019

Ziemiak M.P., Kompensacja kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia tzw. szkody całkowitej. Glosa do uchwały SN z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 76/13, „Państwo i Prawo” 8/2015