wu2021.4.5

Efektywność techniczna zakładów ubezpieczeń w dziale ubezpieczeń non-life

Kazimierz Ortyński, Jacek Wołoszyn

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.5

Abstract

Rynek ubezpieczeń jest istotną częścią systemu finansowego, a działalność ubezpieczeniowa jest ważnym elementem w zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu zmiennością dochodów. Celem autorów było zbadanie efektywności kosztowej oraz efektywności zysków ubezpieczycieli oraz ich relacji, z wykorzystaniem metody stochastycznej analizy granicznej (SFA). Wopracowaniu wykorzystano metody statystyki opisowej oraz model SFA. Modele SFA należą do parametrycznych stochastycznych modeli granicznych, służących do oszacowania nieefektywności. Efektywności badanych ubezpieczycieli oszacowano na podstawie wyznaczonych wartości nieefektywności. Przedmiotem analizy były dane roczne 18 firm ubezpieczeniowych (spółek akcyjnych) w dziale ubezpieczeń non-life, w Polsce w latach 2011–2019. Wbadaniu wykazano, że przeciętna efektywność kosztów wyniosła 0,6958, a przeciętna efektywność zysków 0,8382. Wbadanym okresie wystąpiła relatywnie wyższa zmienność w efektywności kosztów niż w efektywności zysków oraz niska korelacja między wartościami tych efektywności. Dokonano też oceny struktury i rozwoju sektora ubezpieczeń non-life wPolsce z uwzględnieniem wybranych krajów UE.

 

Słowa kluczowe

rynek ubezpieczeń non-life, efektywność kosztów, efektywność zysków, stochastyczna analiza graniczna.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Aigner D., Lovell C., & Schmidt P., Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, “Journal of Econometrics” 1977, No. 6.
Alhassan A.L., Biepke N., Competition and efficiency in the non-life insurance market in South
Africa, “Journal of Economic Studies” 2016, Vol. 43, Issue 6.
Battese G.E., Coelli T.J., A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production
function for panel data, “Empirical Economics” 1995, No. 20.
Battese G.E., Coelli T.J., Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, “Journal of Productivity Analysis” 1992, No. 3.
Berger A.N., Mester L.J., Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions, “Journal of Banking and Finance”1997, No. 21.
Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń, 2011–2019, ww.knf.gov.pl [dostęp: 11.12.2021].
Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European
Journal of Operational Research”1978, No. 2.
Choi B.P., Elyasiani E., Foreign-owned insurer performance in the US property-liability markets,
“Applied Economics” 2011, Vol. 43, No. 3.
Cummins J.D., Xie X., Efficiency, productivity, and scale economies in The U.S. property-liability
insurance industry, “Journal of Productivity Analysis” 2013, Vol. 39, No. 2.
Delis M.D., Koutsomanoli-Fillipaki A., Staikouras Ch. K., Evaluating cost and profit efficiency: A comparison of parametric and non-parametric methodologies, “MPRA Paper” 2009, No. 14039,
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/14039/ [dostęp: 6.08.2021].
Eling M., Luhnen M., Efficiency in the international insurance industry: a cross-country comparison, “Journal of Banking and Finance” 2010, Vol. 34, No. 7.
Fenn F., Vencappa D., Diacon S., Klumpes P., O’Brien C., Market structure and the efficiency of European
insurance companies: a stochastic frontier analysis, “Journal of Banking and Finance“ 2008,
Vol. 32, No. 1.
Ferro G., Leon S., A Stochastic Frontier Analysis of Efficiency in Argentina’s Non-Life Insurance
Market, “Geneva Papers on Risk and Insurance – Issue and Practice” 2018, Vol. 43, Issue 1, No 7.
Grmanová E., Pukała R., Efficiency of insurance companies in the Czech Republic and Poland,
“Oeconomia Copernicana” 2018, No. 9(1).
Hao J.C.J., Chou L.-Y., The estimation of efficiency for life insurance industry: the case in Taiwan,
“Journal of Asian Economics” 2005, Vol. 16, No. 5.
Hardwick P., Adams M., Zou H., Board characteristics and profit efficiency in the United Kingdom
life insurance industry, “Journal of Business Finance and Accounting” 2011, Vol. 38 No. 7–8.
Holló D., Nagy M., Bank Efficiency in the Enlarged European Union, Budapest, MNB Working Papers
2006/3, http://pdc.ceu.hu/archive/00004387/01/wp2006_3.pdf [dostęp: 6.08.2021].
Kasman A., Turgutlu E., Cost efficiency and scale economies in the Turkish insurance industry,
“Applied Economics” 2009, Vol. 41, No. 24.
Kasman A., Turgutlu E., Performance of European insurance firms in the single insurance market,
“International Review of Applied Economics” 2011, Vol. 25, Issue 3.
Kozak S., Efficiency of non-life insurance companies and its determinants, “Acta Scientarum
Polonorum Oeconomia” 2018, Vol. 17(4).
Kozak S., Forma prawna zakładu ubezpieczeń majątkowych a jego efektywność, „Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2019, nr 387.
Marzec J., Pisulewski A., Pomiar efektywności zróżnicowanych technologicznie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2020, nr 3(303).
Marzec J., Pisulewski A., Prędki A., Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw
rolnych specjalizujących się w uprawach rolnych, „Gospodarka Narodowa” 2019, nr 2(298).
Meeusen W., van den Broeck J., Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions
with composed error, “International Economic Review” 1977, No. 18(2).
OECD data, https://stats.oecd.org/ [dostęp: 6.08.2021].
Ortyński K., Pypeć M., Competition in the Polish non-life insurance market, [w:] Competitiveness
and Economic Development in Europe. Prospects and Challenges, Bukowski S.I., Hyz A., Lament
M.B. [red.], Routledge Taylor & Francis Group, London–New York 2021.
Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), Raporty roczne, lata 2011–2019, https://piu.org.pl [dostęp:
6.08.2021].
Rogers K.E., Non-traditional activities and the efficiency of US commercial banks, “Journal of Banking
& Finance” 1998, Vol. 22, No. 4.
Wicaksono R., Mulyaningsih T., Does ownership structure matter? A cost efficiency study of life insurance firms in Indonesia, “Bulletin of Monetary Economics and Banking” 2019, Vol. 22, No. 3.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, https://stat.gov.pl/ [dostęp: 6.08.2021].