Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10 mld zł

W I kw. 2019 r. Polacy otrzymali 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Każda godzina pracy ubezpieczyciela oznaczała 5 mln zł pomocy dla poszkodowanych. Co pół minuty naprawiana jest w Polsce jedna szkoda z OC komunikacyjnego.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po I kw. 2019 r.

  • 10,2 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
    • 5,1 mld zł z ubezpieczeń na życie
    • 3,7 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych
    • 1,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń
  • 74,6 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne
  • 16,8 mld zł aktywów ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu
  • 343 mln zł podatku dochodowego ubezpieczyciele odprowadzą do budżetu państwa

– Tylko w pierwszym kwartale tego roku ubezpieczyciele zlikwidowali ponad 300 tys. szkód z OC komunikacyjnego. Poszkodowani otrzymali ponad 2,3 mld zł odszkodowań i świadczeń, czyli o ponad 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele gotowi na nagłe zjawiska pogodowe

Na ochronę swoich pojazdów Polacy wydali w I kw. 2019 r. prawie 6 mld zł, z czego ok. 3,7 mld zł stanowiły składki na OC, a ok. 2,2 mld zł – składki na autocasco. Z kolei za ponad 1 mld zł kupiliśmy ubezpieczenia chroniące przed skutkami żywiołów. – Wyniki za I kwartał nie obejmują kosztów podtopień i wichur, które miały miejsce w maju tego roku. Wiadomo jednak, że zakłady ubezpieczeń są przygotowane na wszelkie zjawiska pogodowe, zarówno pod kątem organizacyjnym jak i finansowym. Najprostsze szkody są likwidowane już w jeden dzień, a ubezpieczyciele powszechnie stosują uproszczone procedury likwidacyjne – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Wsparcie budżetu państwa

Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali w I kw. 2019 r. ponad 5,2 mld zł, o 7,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r.. Otrzymali z tego tytułu prawie 5,1 mld zł świadczeń.
– Upowszechnienie indywidualnej ochrony życia i zdrowia jest jednym z największych wyzwań na rynku ubezpieczeń. Żyjemy coraz dłużej, na coraz wyższym poziomie, często ze zobowiązaniami kredytowymi na kilkadziesiąt lat. Właściwe ubezpieczenie na życie powinno być standardem jeśli chodzi o ochronę najbliższych nam osób – podkreśla J. Grzegorz Prądzyński.
Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2019 r. ponad 1,1 mld zł zysku netto – o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej. To oznacza zasilenie budżetu państwa w 343 mln zł podatku dochodowego. Dodatkowo, firmy ubezpieczeniowe odprowadziły też ok. 120-130 mln zł tzw. podatku od aktywów.

Tabela z wynikami