Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 36,6 mld zł

W 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 36,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w 2016 r.

 • 64,9 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 17,4 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 1 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa
 • 56 mld zł składek, o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej 

 

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka z ubezpieczeń OC ppm wyniosła ponad 11,6 mld zł (wzrost o 39,1 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 8 mld zł (wzrost o 14,3 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 6,6 mld zł (wzrost o 19,4 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 4,2 mld zł (wzrost o 8,6 proc.)

– Wypłaty odszkodowań i świadczeń rosną, natomiast wzrost składki, jaki miał miejsce w 2016 r., zapobiegł zwiększeniu się straty z ubezpieczenia OC. Należy podkreślić, że wzrost składki zobowiązuje ubezpieczycieli do zawiązywania wyższych rezerw, dlatego pełne efekty podwyżek będą widoczne w rachunkach ubezpieczycieli dopiero po kilku, a czasem kilkunastu miesiącach od ich wprowadzenia. Na dziś rynek OC pozostaje nierentowny, ze stratą 1 mld zł – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

 

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 14 mld zł i była o 1,9 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (3 mld zł, wzrost rok do roku o 1,8 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,6 mld zł, wzrost o 3,4 proc.) oraz ubezpieczenia OC (1,9 mld zł, spadek rok do roku o 7,4 proc.)

– Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej, możliwe było zrekompensowanie strat w uprawach, wywołanych głównie przez niekorzystne warunki atmosferyczne – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

 

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 23,8 mld zł (spadek o 13,3 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł (spadek o 5,6  proc.)

– Na rynku życiowym wciąż mamy do czynienia ze spadkiem składki z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Obowiązujące od początku 2016 r. nowe regulacje prawne miały wpływ na spadek sprzedaży w tym segmencie, jednocześnie doprowadziły one do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

 

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2016 r. wyniósł 2,2 mld zł (z czego 1,5 mld przypada na największego polskiego ubezpieczyciela życiowego) i był o 26,1 proc. niższy niż rok wcześniej
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2016 r. z zyskiem 1,9 mld zł (z czego 1,6 mld zł przypada na największego polskiego ubezpieczyciela majątkowego), co stanowi spadek o 24,7 proc.

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 3 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 6 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 350 mln zł i był o 56,5 proc. wyższy niż w 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy w 2016 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 620 mln zł.

Tabela z wynikami