Ubezpieczyciele podpiszą umowę o uznawaniu roszczeń regresowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe zrzeszone w PIU podpiszą umowę w sprawie zasad i trybu wzajemnego uznawania roszczeń regresowych w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Umowa opracowana z inicjatywy PZU oznacza znaczne usprawnienie uznawania oraz realizowania regresów przez towarzystwa.

Jest to ogromne udogodnienie przede wszystkim dla klientów. Porozumienie oznacza bowiem, że przeciągający się proces uznawania i realizowania regresu przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, nie musi skutkować utratą zniżek za polisę.

– Dzieki współpracy zakładów ubezpieczeń w ramach Polskiej Izby Ubezpieczen, powstało ważne porozumienie. Istotne jest nie tylko to, że uzgodnienia unormuja relacje pomiędzy ubezpieczycielami, ale także fakt, że do umowy przystapia towarzystwa reprezentujace ponad 90 proc. rynku obowiazkowych ubezpieczen komunikacyjnych. Taka zgodnosc powoduje, że umowa bedzie miała silny i realny wpływ na funkcjonowanie rynku – mówi Grzegorz Prądzynski, prezes zarzadu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Podstawowe zasady umowy uzgodnionej w PIU zakładają, że postępowania regresowe beda prowadzone szybciej i w prostszy sposób. Umowa okresla zasady i tryb uznawania przez ubezpieczycieli sprawców szkód objętych ubezpieczeniem OC roszczen regresowych powstałych w wyniku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego.

W ramach roszczen objetych umową znajduje sie także zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu w ramach ubezpieczenia, np. assistance, o ile parkowanie i holowanie ma związek ze szkodą zlikwidowana w ramach ubezpieczenia AC. Ponadto firmy zobowiązały się do likwidowania szkód w ramach dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych bez uprzywilejowania poszkodowanych wobec tych, których szkody nie są objęte umową.

Umowę zawiera 13 firm, których udział w rynku ubezpieczeń OC komunikacyjnego według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynosi ponad 92 proc. (zródło: KNF).

Sposób występowania z roszczeniem regresowym oraz jego uznanie zależne jest od kwoty wypłaconego odszkodowania. Do 2000 zł ubezpieczyciel poszkodowanego przekazuje roszczenie regresowe wraz z tabelą zawierajaca podstawowe dane o szkodzie.

Przy kwotach powyżej 2000 zł, ale nie wiecej niż 5000 zł wymagane beda dodatkowe załączniki. Przy kwocie powyej 5000 zł – wniosek wraz z kompletnymi aktami szkody. Cała korespondencja pomiędzy ubezpieczycielami bedzie prowadzona w sposób bezpieczny dla klientów.

Umową objęte są regresy dotyczace szkód, w których pierwsza wypłata odszkodowania została dokonana po 1 stycznia 2009 r. PIU rekomenduje przystąpienie do umowy wszystkim ubezpieczycielom prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczen komunikacyjnych.

Informacja w wersji PDF