Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała tabelaryczne zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych. W poniższej tabeli można znaleźć ubezpieczenia obowiązkowe, obowiązujące w Polsce na 19 grudnia 2019 r.

Tabela – ubezpieczenia obowiązkowe – 19 grudnia 2019 r.