Ubezpiecz swój największy skarb

Lipiec jest miesiącem, w którym w Polsce na świat przychodzi najwięcej dzieci. W 2015 r. w tym miesiącu urodziło się ich ponad 34 tys. Dla porównania np. lutym nieco ponad 27 tys. Okres oczekiwania na najcenniejszy skarb łączy się z wieloma wizytami u lekarza i myśleniem o przyszłości dziecka. Przyszli rodzice znajdą w ubezpieczeniach rozwiązania, które pozwolą przejść przez ciążę i poród bez dodatkowych stresów oraz zapewnią start ich pociechom w dorosłe życie.

Ubezpieczenia dla mam
Warto pomyśleć przede wszystkim o polisie, która zapewni odpowiednią opiekę medyczną na czas trwania ciąży. Większość firm ubezpieczeniowych stosuje karencje, które mogą wynosić nawet 12 miesięcy. Warto mieć to na uwadze, szczególnie, że oferta ubezpieczycieli jest dużo bardziej atrakcyjna niż opieka refundowana przez NFZ.
Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia związane z prowadzeniem ciąży – nielimitowane wizyty u ginekologa i badania diagnostyczne. Należy pamiętać, że podstawowe polisy zawierają tylko opiekę ambulatoryjną. Jeżeli chcemy, aby ochrona obejmowała hospitalizację, należy wybrać szerszy wariant ochrony. Przed zakupem należy także sprawdzić, czy lekarz, u którego chcemy aby była prowadzona ciąża pracuje w gabinecie, z którym współpracuje ubezpieczyciel. Niektóre zakłady dopuszczają możliwość wizyt u lekarza spoza takiej puli, ale może się to łączyć z dodatkowymi kosztami, które opisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).
Ubezpieczyciele oferują również pakiety „premium”. Osoby posiadające takie polisy, mogą liczyć na komfortowe warunki porodu w podwyższonym standardzie, czy poporodową opiekę medyczną – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych. Warto również zastanowić się nad polisami, które po narodzinach poszerzają zakres ochrony o opiekę medyczną nad dzieckiem.

Ubezpieczenia posagowe
Zapewnienie dziecku spokojnej przyszłości jest celem większości rodziców. Dlatego ubezpieczyciele zaproponowali takie produkty jak polisa posagowa, inaczej zwana ubezpieczeniem zaopatrzenia dziecka. Ubezpieczenie to jest programem oszczędnościowo-ochronnym, który skierowany jest nie tylko do rodziców, ale również do dziadków, chrzestnych i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że umowa musi być zawarta przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia i obejmować okres od 5 do maksymalnie 25 lat.
Polisy mogą mieć charakter ochronny – kiedy suma ubezpieczenia, jest stała i ustalona z góry, bądź ochronno-oszczędnościowy. Część gromadzonych środków lokowana jest w tym przypadku w funduszach inwestycyjnych. Jest to opcja, która daje szanse na wypracowanie większej sumy wypłaty.
Im wcześniej zadbamy o polisę posagową, tym większą kwotę otrzyma nasze dziecko w momencie zakończenia umowy. Warunkiem są regularne wpłaty. Odłożony kapitał ułatwi naszej pociesze wejście w dorosłe życie. Na co będzie mogło wykorzystać fundusze? Cel może być dowolny – np. studia za granicą, mieszkanie lub otworzenie własnego biznesu. Polisa jest również dodatkowym zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi i tragicznymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie posagowe zapewnia odszkodowanie i wypłatę zgromadzonych funduszy w przypadku śmierci rodzica lub gwarantuje przejęcie obowiązku opłacania składek przez ubezpieczyciela. Niewątpliwą zaletą tego typu ubezpieczeń jest dowolna wysokość składek oraz forma wypłaty, która może nastąpić jednorazowo bądź być wypłacana w postaci comiesięcznej renty.