Statut

Tekst jednolity statutu ustalony przez Zarząd w dniu 17 stycznia 2024 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2024 r.