Solidarni z Ukrainą – jak pomóc obywatelom Ukrainy?

Jak pomóc obywatelom Ukrainy? Informacja – spis organizacji, zweryfikowanych przez polskie strony rządowe za pośrednictwem których można nieść pomoc obywatelom Ukrainy

 

Szanowni Państwo,

Listę zweryfikowanych organizacji, prowadzących działania pomocowe można znaleźć na rządowej stronie:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Strona jest aktualizowana. Poprzez ten serwis zgłaszać się mogą zarówno darczyńcy, jak i osoby potrzebujące pomocy. Strona jest dostępna po polsku, ukraińsku i angielsku. Za jej pośrednictwem prowadzona jest pomoc finansowa, rzeczowa i wolontariacka. Zbiórki na rzecz pomocy dla mieszkańców Ukrainy prowadzą:

SOS Wioski Dziecięce – https://wioskisos.org/ – jest to organizacja rekomendowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, ze względu na długofalowy program pomocy dzieciom z domów dziecka.

Polska Akcja Humanitarna – https://www.pah.org.pl/

Polski Czerwony Krzyż https://pck.pl/

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej https://pcpm.org.pl/ukraina

UNICEF https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

Fundacja Ukraina https://www.facebook.com/fundacja.ukraina

CARITAS Polska https://caritas.pl/ukraina/

Narodowy Bank Ukrainy – zbiórka na armię – https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

Zbiórka na pomoc medyczną dla żołnierzy, prowadzona przez Batalion Medyczny “Hospitalieri”.

https://www.facebook.com/hospitallers/posts/2953630548255167

Zbiórka pieniężna, Fundacja Ukraina

https://www.facebook.com/fundacja.ukraina

Zbiórka „Solidarni z Ukrainą” – Fundacja Nasz Wybór

https://pomagam.pl/solidarnizukraina?fbclid=IwAR0ZHmo4SotTebF2UyGCO7U58MKaobob3ZjBWNUBNa4oBFnOOnnSAxBn4PY

Fundacja Mały Duży Człowiek

Wszystkie środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odzieży, pampersów, jedzenia, kocy, butelek, mleka modyfikowanego i innych niezbędnych do przetrwania produktów dla dzieci. Dary zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi i przetransportowane bezpośrednio na Ukrainę.

https://zrzutka.pl/hhytja

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na Allegro. Dochód z cegiełek przeznaczony zostanie na pomoc humanitarną, ewakuację ludności Ukrainy oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci

https://allegro.pl/uzytkownik/PCPM_pl

Zbiórka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

https://pcpm.org.pl/ukraina

Zbiórka pieniężna Polskiej Misji Medycznej

https://pmm.org.pl/chce-pomoc

Będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe którejkolwiek z powyższych organizacji oraz za każdą pomoc finansową, wolontaryjną lub rzeczową na rzecz obywateli Ukrainy.