Sąd zabezpiecza roszczenie PIU wobec firmy Casus

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o zabezpieczeniu roszczenia PIU wobec kancelarii odszkodowawczej Casus. Zgodnie z decyzją, kancelaria na czas trwania postępowania ma obowiązek zaprzestania publikacji reklam, wprowadzających w błąd klientów. Zakaz dotyczy wszystkich środków masowego przekazu.

Sąd w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że wiarygodność roszczenia PIU została wystarczająco uprawdopodobniona. Materiały dostarczone przez PIU w związku z pozwem, zdaniem sądu „w sposób oczywisty podważają rzetelność firm ubezpieczeniowych przy wypłacie odszkodowań”. Sąd stoi na stanowisku, że dalsza publikacja reklam przez Casus mogłaby – w przypadku pozytywnego dla PIU zakończenia postępowania – poważnie utrudnić zakładom ubezpieczeń dotarcie do wszystkich odbiorców reklamy z przekazem, iż jej treść była nieprawdziwa.

Pozew przeciwko kancelarii Casus został złożony przez PIU w lipcu tego roku. W opinii Izby, kancelaria publikując informacje o zaniżaniu przez zakłady ubezpieczeń odszkodowań, wprowadza klientów w błąd, zastrasza ofiary wypadków drogowych, a także narusza dobre imię zrzeszonych w PIU zakładów ubezpieczeń. PIU w pozwie przeciwko kancelarii Casus domaga się sprostowań pojawiających się w reklamach nieprawdziwych treści. Sprostowania powinny ukazać się na 2 lub 3 stronie „Gazety Wyborczej”, „Metra” oraz „Rzeczpospolitej” na koszt firmy Casus. W każdej z tych gazet sprostowanie ma ukazać się pięciokrotnie. Firma Casus ma ponadto przeprosić klientów zakładów ubezpieczeń z wprowadzenie ich w błąd a także przeprosić towarzystwa ubezpieczeniowe za naruszenie ich dobrego imienia. Ponadto PIU wzywa firmę Casus do wpłacenia 100 tys. zł na konto fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka z przeznaczeniem na wsparcie Biblioteki Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.