Rząd informuje o szybkich działaniach ubezpieczycieli oraz PIU w związku z powodzią

Dzięki bezpośredniej współpracy PIU z administracją rządową, podjętej już w momencie ogłoszenia zagrożenia powodziowego, na piątkowym posiedzeniu Sejmu Rząd miał możliwość przedstawienia informacji, dotyczącej pomocy udzielanej przez ubezpieczycieli osobom poszkodowanym przez żywioł.

Michał Boni, szef doradców premiera Donalda Tuska, prezentując „Informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na terenach dotkniętych powodzią”, podkreślił stosowanie przez zrzeszonych w PIU ubezpieczycieli standardów uproszczonej likwidacji szkód i natychmiastowych wypłat zaliczek dla osób najbardziej poszkodowanych.

– Firmy ubezpieczeniowe podejmują szybkie działania dotyczące ewidencji szkód, których zarejestrowano 27 tys. Większość zakładów zrzeszonych w PIU podjęła działania w trybie specjalnym, co oznacza że w przypadku szkód o niewielkich wartościach od 3 do 5 tys. zł szkody są likwidowane na telefon, bez wysyłania rzeczoznawcy. W szkodach o większej wartości, zaliczki do ok. 5 tys. zł wypłacane są bardzo szybko, czasami bez oględzin, na podstawie wstępnej oceny rzeczoznawcy, a jeśli jest potrzebna większa analiza szkód, proces jest upraszczany – powiedział Michał Boni.

Nawiązał także do specjalnych sztabów kryzysowych, które ubezpieczyciele uruchomili dla klientów mieszkających na terenach dotkniętych przez powódź. Jak zaznaczył, wypłaty zaliczek i szybka likwidacja szkód powodziowych przez ubezpieczycieli będzie kontynuowana.

Rząd poinformował również o prowadzonej na bieżąco współpracy z PIU. – Wystosowaliśmy pismo z prośbą o kooperację i wymianę informacji do Polskiej Izby Ubezpieczeń po to, żeby  Ci którzy zgłaszają szkody, mieli je szybko rozliczane – dodał Minister Boni.

Polska Izba Ubezpieczeń na bieżąco zbiera od swoich członków informacje na temat liczby zgłaszanych szkód i działań podejmowanych w związku z powodzią. PIU za pośrednictwem mediów udziela też na bieżąco wszelkich informacji, jakie mogą być przydatne osobom ubezpieczonym, które wskutek działania żywiołu poniosły straty.

PIU pragnie także podziękować wszystkim swoim członkom za bieżące udzielanie informacji na temat szkód powodziowych. Standardy wypracowane w tej kwestii przez rynek przyczyniają się nie tylko do lepszej ochrony poszkodowanych, ale także do pozytywnej zmiany wizerunku branży w oczach opinii publicznej. Właśnie dzięki takim działaniom branża ubezpieczeniowa jest traktowana jako pełnoprawny partner w konsultacjach  i współpracy z administracją rządową.