Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Jest to najnowsze opracowanie zawierające dane finansowe, podsumowanie oferty ubezpieczeniowej, a także inne ważne informacje o polskim rynku asekuracyjnym. Stanowi ono zbiór najważniejszych danych dla inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Raport został przygotowany zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej.

Podobne opracowania PIU będzie regularnie przygotowywać dla PAIiIZ .