Rynek ubezpieczeń zdrowotnych po III kw. 2015 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 356 mln zł, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
Liczba ubezpieczonych osób wzrosła po III kw. 2015 r. o 32 proc., do 1,3 mln. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, najbardziej zauważalny jest przyrost liczby ubezpieczonych w segmencie polis indywidualnych. Po III kw. 2015 r. wynosi on 63 proc., co oznacza, że 244 tys. osób posiada w Polsce indywidualne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Utrzymuje się także wzrost ubezpieczeń grupowych.
– Stabilny wzrost w segmencie grupowym o blisko 30 proc., zarówno wartościowy jak i ilościowy, pozwala stwierdzić, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na tego typu ochronę – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych.
Segment prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, choć rozwija się szybko, pozostaje niszą polskiego rynku ubezpieczeniowego, którego wartość mierzona przypisem składki, przekroczyła po III kw. 2015 r. 40 mld zł.