Rynek direct policzony

Wartość rynku direct w Polsce prawdopodobnie przekroczy na koniec tego roku 1 mld zł. Z przedstawionych przez PIU po raz pierwszy danych o sprzedaży przez telefon i Internet wynika bowiem, że po I półroczu tego roku składka zebrana na tym rynku to ponad 500 mln zł.

W systemie direct kupujemy przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne. Ponad 57 proc. stanowią polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autocasco to z kolei ponad 24 proc. Inne rodzaje ubezpieczeń, które również są sprzedawane przez telefon i Internet, to polisy:

• wypadkowe i chorobowe (9,9 proc.)
• assistance (5,5 proc.)
• pozostałe ubezpieczenia majątkowe (np. domów i mieszań) (2,29 proc.)

Ogółem w I półroczu tego roku przez Internet i telefon zawarto prawie 2,9 mln umów ubezpieczenia. Przypomnijmy, że wartość sprzedaży na odległość stanowiła na koniec 2010 r. 3,3 proc. sprzedaży ubezpieczeń działu II realizowanej na terenie Polski przez polskie i zagraniczne zakłady ubezpieczeń. W ubezpieczeniach komunikacyjnych udział ten wynosił ponad 5 proc.

Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Ubezpieczeń, po raz pierwszy udało się precyzyjnie określić wartość polskiego rynku direct. Do tej pory wszelkie zestawienia na temat sprzedaży ubezpieczeń przez telefon i Internet, mówiły wyłącznie o szacunkach. – Prace nad zbieraniem danych, ustalaniem definicji poszczególnych pojęć, trwały około roku. Cieszę się, że mamy w tej chwili pełną i potwierdzoną wiedzę o rozmiarach rynku, na którym działamy. Zarówno ubezpieczyciele jak i klienci dostrzegają, że Internet i telefon to coraz bardziej znaczący kanał sprzedaży polis. Do końca roku spodziewamy się, iż dynamika rynku sięgnie prawie 40 proc., a główną tego zasługą będzie wzrost w ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne –podkreśla Paweł Zylm, szef Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

Direct to jeden z kilku segmentów rynkowych, którego monitoring PIU prowadzić będzie na bieżąco. – Zbieranie zagregowanych danych, które nie były dotąd ogólnie dostępne, to jedno z ważnych zadań Izby. Mamy zamiar w niedalekiej przyszłości publikować także dane o innych częściach rynku, np. bancassurance – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

PIU kładzie też duży nacisk na edukację klientów i potencjalnych klientów ubezpieczycieli. Wyrazem tego jest strona internetowa, dedykowana ubezpieczeniom direct.

www.poznajdirect.pl

– Sygnały z firm ubezpieczeniowych jasno wskazywały, że wiedza klientów na temat sprzedaży polis przez telefon i Internet nie jest wystarczająca. Z direct kojarzone są także różnego rodzaju informacje, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Chcieliśmy stworzyć miejsce, dzięki któremu każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, będzie mógł wzbogacić swoją wiedzę o ubezpieczeniach sprzedawanych na odległość – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Prezentacja danych o rynku direct