Rynek bancassurance po I kw. 2022 r.

W kanale bancassurance składka przypisana brutto po I kwartale 2022 r. wynosi 1,34 mld zł, co odpowiada dynamice 81,1% r/r.

W kanale bancassurance w dziale I:
➢ Składka przypisana wynosi 0,76 mld zł, co odpowiada dynamice 70,5% r/r
➢ Udział składki bancassurance w dziale I wynosi 14,5% (spadek o 4,9p% w porównaniu do I kw.2021 r.)
➢ Składka przypisana z produktów inwestycyjnych wynosi 0,2 mld (dynamika 33,7%)
➢ Składka przypisana z produktów ochronnych wynosi 0,56 mld (dynamika 117,5%).

 W kanale bancassurance w dziale II:
➢ Składka przypisana brutto wynosi 0,58 mld zł, co odpowiada dynamice 101,3% r/r
➢ Udział składki bancassurance w dziale II wynosi 4,5% (spadek o 0,2p% w porównaniu do I kw.2021)
➢ Na koniec I kwartału 2022 r. liczba ubezpieczeń wynosi 17,5 mln szt.

Prezentacja: Prezentacja Rynek BA 2022Q1