Robocze śniadanie z Ministrem Jakubem Szulcem

W dniu dzisiejszym odbywa się śniadanie robocze Brytyjsko-Polskiej Izby Handlu (BPCC) z udziałem Wiceministra Zdrowia Jakuba Szulca oraz Pawła Kalbarczyka, Przewodniczącego Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU. Jest  to kontynuacja zainicjowanej przez Izbę Handlu dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań z zakresu finansowania sektora usług medycznych w Polsce.

Po śniadaniu odbędzie się dyskusja panelowa na temat ubezpieczeń zdrowotnych z udziałem Ministra Szulca oraz ekspertów:

  • Paweł Kalbarczyk, Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU i Dyrektor Biur Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA,
  • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
  • Jacek Graliński, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Agnieszka Deeg, Partner CMS Cameron McKenna, Koordynator Praktyki Prawa Farmaceutycznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • Tomasz Jędorowicz, Senior Manager Healthcare Team, PricewaterhouseCoopers,

 Dyskusję moderować będzie Dyrektor Generalny BPCC Pan Martin Oxley.