RGA nowym członkiem PIU

W szeregi członków Polskiej Izby Ubezpieczeń wstąpił nowy podmiot – RGA International
Reinsurance Company Limited Oddział w Polsce.

Obecnie Izba skupia 79 podmiotów. RGA International Reinsurance Company Limited Oddział w Polsce jest jedynym działającym obecnie w Polsce oddziałem zagranicznego reasekuratora.

Dyrektorem Generalnym RGA International Reinsurance Co Ltd Oddział w Polsce jest Sylwester Rakowski.