Regulamin konkursu im. Leona Kozickiego

Polska Izba Ubezpieczeń organizuje każdego roku konkurs im. Leona Kozickiego dla absolwentów studiów – magistrów lub licencjatów – za najlepsze prace magisterskie lub dyplomowe z zakresu ubezpieczeń.

W dorocznej, szóstej edycji konkursu, prace magisterskie lub dyplomowe, mogą być zgłaszane od 20 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przez promotorów opracowań na adres Izby. 

Nagrody przyznawane są na wniosek promotorów prac i po dokonaniu ich oceny oraz uwzględnieniu opinii powoływanego Komitetu Opiniującego, w którego skład wchodzić będą osoby reprezentujące środowiska nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Nagradzane mogą być prace pisane na zakończenie studiów na uczelniach, na których odbywają się studia magisterskie lub dyplomowe, i które kończą się uzyskaniem dyplomu magistra lub licencjata.

Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie związane jest z gratyfikacją w wysokości 5 000 zł. W przypadku wysokiego poziomu prac Zarząd PIU może podjąć decyzję o przyznaniu drugiej i trzeciej nagrody.

Drugie miejsce wiąże się z gratyfikacją w wysokości 3.000 zł, a trzecie – 1.500 zł.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Wiecej szczegółowych informacji znaleźć można Regulaminie konkursu.