List Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

Ubiegły rok był dla wszystkich trudnym wyzwaniem. Byliśmy przekonani, że po pandemii nic nas nie zaskoczy. Niestety, wybuch wojny w Ukrainie zrewidował szybko te wyobrażenia i na kilka tygodni przesunął priorytety Polaków.

Pierwsze informacje na temat organizacji pomocy dla obywateli Ukrainy oraz ułatwiające im poruszanie się po polskich przepisach umieściliśmy na naszych stronach już następnego dnia po wybuchu wojny. Podjęliśmy współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Wspieraliśmy zakłady ubezpieczeń w akcji informacyjnej dotyczącej oferty bezpłatnego ubezpieczenia OC dla wjeżdżających do Polski ukraińskich samochodów. Przygotowaliśmy ulotki dla agentów, którzy oferowali darmowe OC graniczne. W ciągu miesiąca od wybuchu konfliktu zorganizowaliśmy kurs języka polskiego w biurze PIU dla obywateli Ukrainy, pracowników ukraińskiego sektora ubezpieczeń i ich rodzin, których pobyt w Polsce zapewniły zakłady ubezpieczeń. Zorganizowaliśmy też branżową zbiórkę. Dzięki zebranym funduszom zaopatrzyliśmy ukraińskie szpitale w sprzęt medyczny. Dotarliśmy z transportami materiałów medycznych do Kijowa, Tarnopola, Charkowa, Winnicy, Iwano-Frankiwska.

Jednocześnie od początku roku intensywnie pracowaliśmy nad propozycją rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód, które obowiązują od listopada 2022 r. Istotnym wydarzeniem była Uchwała Sądu Najwyższego o stosowaniu rabatów w OC – istotnym zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i na etapie sporu sądowego. Szeroko komentowaliśmy tę uchwałę.

W czerwcu 2022 r. zaczęliśmy prace nad propozycją Rekomendacji U, która dotyczy rynku bancassurance. Te ważne projekty legislacyjne toczyły się więc niemal równolegle.

Bardzo ważnym dla rynku wydarzeniem 2022 r. było uzyskanie dostępu do danych o mandatach i punktach karnych. W czerwcu weszły w życie przepisy umożliwiające dostęp do nich przy ustalaniu składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm. PIU w różnych wystąpieniach podkreślała, że możliwość powiązania punktów karnych ze składkami za OC może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

PIU konsultowała w 2022 r. dziesiątki aktów prawnych, między innymi tak istotny dla rynku projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, tzw. warzywniak. Intensywnie zabiegaliśmy też o to, by część rozwiązań, które ułatwiały prace rynku w pandemii pozostała w wypracowanej wówczas formie, a więc by nadal możliwe było zdalne przeprowadzanie egzaminów agencyjnych, oraz by możliwe było złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych również na podstawie kopii dokumentów.

Wiele miejsca poświęciliśmy pracom dotyczącym regulacji europejskich, przede wszystkim tym związanym z zielonym ładem, raportowaniem niefinansowym, regulacyjnymi standardami technicznymi dotyczącymi raportowania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych, regulacjami sztucznej inteligencji (AI Act), odporności cyfrowej (DORA), czy uporządkowanej likwidacji i upadłości zakładów ubezpieczeń (IRRD).

PIU brała też udział w pracach mających na celu zastąpienie obecnego wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz wskaźnika WIBID indeksem WIRON. Rok 2022 obfitował w różnego rodzaju trudne i ważne projekty dotyczące wielu aspektów funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Nie ustawaliśmy też w wysiłkach, by o wszystkich naszych pracach komunikować m.in. na blogu ekspertów PIU. W 2022 r. uruchomiliśmy podcasty. W ramach cyklu „Po prostu o ubezpieczeniach” rozmawiamy z ekspertami rynku o ważnych dla branży kwestiach. Opracowujemy też podcasty edukacyjne. Nasze audycje stały się swoistym benchmarkiem dla branży – inspirowaliśmy inne europejskie izby do podjęcia takiej formy komunikacji.

Zapraszam do lektury.

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń