Raport o przestępczości ubezpieczeniowej w 2014 r.

Kolejny rok z rzędu rośnie liczba i wartość wykrytych przestępstw ubezpieczeniowych. W dziale I odnotowano 532 zdarzenia o łącznej wartości ponad 10,3 mln zł, natomiast w dziale II – 9158 o wartości ponad 151 mln zł.  Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała najnowszy raport opisujący skalę procederu wyłudzania w Polsce odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń. Badaniem wykrywalności przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce zostały objęte wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na polskim rynku. Jak wynika z analizy w 2014 r. zakłady ubezpieczeń wykryły łącznie 9690 przestępstw dotyczących próby wyłudzenia odszkodowania lub świadczenia na łączną kwotę ponad 160 mln zł. Dane te w podziale na kluczowe grupy ubezpieczeń przedstawiają się następująco:

Dział I – ubezpieczenia na życie

  • 532 wykrytych zdarzeń, w porównaniu z 386 rok wcześniej;
  • 10,3 mln zł wykrytych wyłudzeń w porównaniu z 10,1 mln zł rok wcześniej
  • Średnia wartość wyłudzenia to ponad 19 tys. zł

Najczęstsze nieprawidłowości były związane ze śmiercią ubezpieczonego (40 proc. spraw), leczeniem szpitalnym lub operacją (26 proc.) oraz trwałym inwalidztwem na skutek nieszczęśliwego wypadku i poważnym zachorowaniem (po 9 proc.)

Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe

  • Zakłady ubezpieczeń wykryły 9158 wyłudzeń lub prób wyłudzenia, co oznacza 15 proc wzrost względem 2013 r.;
  • Wartość wykrytych zdarzeń to ponad 151 mln zł, 27 proc. więcej niż w 2013 r.
  • Średnia wartość wyłudzenia – ok. 16,6 tys. zł.

66 proc. spraw majątkowych dotyczyło próby wyłudzenia odszkodowania z tytułu OC komunikacyjnego, 21 proc. odnosiło się do ubezpieczenia autocasco, natomiast ponad 2,5 proc. dotyczyło ubezpieczenia NNW oraz innych OC. Raport PIU pokazuje, że przestępstwa dotyczą coraz to nowych grup ubezpieczeń w tym np. podpaleń mienia leasingowego. – Zebrane dane pokazują jak dużym i kosztownym problemem całego sektora jest przestępczość ubezpieczeniowa. Pocieszające jest jednak to, że jednocześnie rośnie wykrywalność wyłudzeń. Jest to możliwe dzięki m.in. coraz skuteczniejszym procedurom w zakładach ubezpieczeń oraz ich współpracy z organami ściągania. Brak przyzwolenia na przestępczość i walka z nią jest w interesie nas wszystkich – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Raport “Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2014 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”