Rafał Grodzicki członkiem Komisji Rewizyjnej PIU

5 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń powołało Pana Rafała Grodzickiego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej PIU. Pan Rafał Grodzicki jest członkiem zarządu PZU Życie SA, a także dyrektorem grupy w PZU SA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z Grupą PZU związany jest od 2004 r. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.